• English
 • LiveChat
 • Instagram
 • Facebook

Nowości w bibliotece

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury

  październik 2018

  wrzesień 2018

  sierpień 2018

  lipiec 2018

  czerwiec 2018

  kwiecień 2018

  marzec 2018

  luty 2018

  styczeń 2018

  październik 2017

  wrzesień 2017

  sierpień 2017

Biblioteka Wydziału Mechanicznego

  październik 2018

  wrzesień 2018

  sierpień 2018

  lipiec 2018

  czerwiec 2018

  kwiecień 2018

  marzec 2018

  luty 2018

  styczeń 2018

  październik 2017

  wrzesień 2017

  sierpień 2017

Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki

  październik 2018

  wrzesień 2018

  sierpień 2018

  lipiec 2018

  czerwiec 2018

  kwiecień 2018

  marzec 2018

  luty 2018

  styczeń 2018

  październik 2017

  wrzesień 2017

  sierpień 2017

Biblioteka Wydziału Inżynierii Środowiska

  październik 2018

  lipiec 2018

  czerwiec 2018

  kwiecień 2018

  marzec 2018

  luty 2018

  styczeń 2018

  październik 2017

  wrzesień 2017

  sierpień 2017

  czerwiec 2017

  maj 2017

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury

1. Competition culture in Europe : voices / edited by Walter Menteth.

London : Projekt Compass, 2018.

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 72/187538


2. Historia i źródła fortyfikacji Twierdzy Toruń / pod red. Mariana Biskupa i Lecha Narębskiego ; Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji. Oddział im. Adama Freytaga.

Toruń : Towarzystwo Naukowe, 2005.

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 72/187539


3. Le patrimoine du grand Nancy : les lieux, les époques, les hommes / Pierre Gras.

Paris : Édition du Patrimoine, Centre des monuments nationaux,

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 72/187518


4. Arhitekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac'. \n Vipusk 5 = Architectural heritage of Volhynia : collected papers. \n Volume 5 / Mìnìsterstvo osvìti i nauki Ukraïni, Nacíonalʹnij uníversitet vodnogo gospodarstva ta prirodokoristuvannâ - Kafedra arhitekturi ta seredoviŝnogo dizajnu ; za naukovoû redakcìêû P. A. Rìčkova.

Rìvne : PP Dâtlìk M.C., 2016.

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 72/187517


5. Arhitekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac'. \n Vipusk 3 / Mìnìsterstvo osvìti i nauki, molodì ta sportu Ukraïni, Nacíonalʹnij uníversitet vodnogo gospodarstva ta prirodokoristuvannâ - Kafedra arhitekturi ; za naukovoû redakcìêû P. A. Rìčkova.

Rìvne : PP DM, 2012.

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 72/187507


6. Arhitekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac'. \n Vipusk 2 / Mìnìsterstvo osvìti i nauki Ukraïni, Nacíonalʹnij uníversitet vodnogo gospodarstva ta prirodokoristuvannâ - Kafedra arhitekturi ; za naukovoû redakcìêû P. A. Rìčkova.

Rìvne : PP DM, 2010.

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 72/187506


7. Architektur Berlin : Baukultur in und aus der Hauptstadt. \n Bd. 7 / Redaktion Louis Back.

[Salenstein] : Braun Publishing, 2018.

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 72/187451


8. Rudolf Schwarz Kirchenbauten = Church architecture / Fotografie Klaus Kinold ; Text Wolfgang Jean Stock ; Übersetzung David Sanchez Cano.

München : Hirmer, 2018.

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 726/187452


9. Eco living Japan : sustainable ideas for living green / Deanna MacDonald ; foreword by Edward Suzuki ; preface by Geeta Mehta.

Tokyo ; Rutland, Vermont ; Singapore :

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 728/187456


10. The world of Khmer mythology / Vittorio Roweda.

Siem Reap : APSARA, 2013.

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 7/187515


11. 10 reminiscences about Vilnius / Alfredas Bumblauskas.

Vilnius : JSC Aropolis, 2010.

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 72/187516


12. Best practices handbook : contemporary realities and needs of sustainable urban rehabilitation / edited by Bogusław Szmygin.

Lublin : Lublin University of Technology, 2017.

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 711/187519


13. Vladimír Dedeček : interpretation of his architecture / Monika Mitášová (ed.) ; with photographs by Hertha Hurnaus ; authors Marian Zervan, Monika Mitášová, Benjamin Brádňanský and Vít Halada ; translation and language editing Michael Frontczak.

Basel : Birkhäuser, 2018.

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 72.071/187454


14. Cool capital biennale / edited by Pieter J. Mathews, Carla Taljaard.

Pretoria : Visual Books, 2015.

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 187801


15. Bäymen Batwxan : grafïka = Bajmen Batuhan = Baimen Batukhan / redaktor Lï K. V.

Almatı : JŞS Ïnterprïnt, 2016.

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 7/187513


16. Veneto / a cura di Valeria Bortoletto.

Treviso : Le Tre Venezie, 2009.

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 187799


17. Kronika 25-lecia Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej : kadencje I-IX (1991-2016) / opracowanie: Stanisław Łukasik ; Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej = Polish Society of Bridge Engineers.

Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2016.

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 187773


18. Blender : architektura i projektowanie / Piotr Chlipalski.

Gliwice : Helion, copyright © 2018.

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 004/187587


19. Bezpieczeństwo systemów wodociągowych : dywersyfikacja zasobów wody / Krzysztof Boryczko, Janusz Rak.

Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2017

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 187771


20. Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskiego (w świetle wymagań Eurokodu 7) / pod redakcją naukową Edyty Majer, Marty Sokołowskiej, Zbigniewa Frankowskiego ; zespół autorski Edyta Majer [i 24 pozostałych].

Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 187703


21. Projektowanie wentylacji i klimatyzacji : zagadnienia zaawansowane / Barbara Lipska, Zbigniew Trzeciakiewicz.

Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2018.

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 187709


22. Strategie ochrony przeciwpożarowej budynków : nowoczesne spojrzenie na inżynierię pożarową w oparciu o doświadczenia Wielkiej Brytanii i Polski / Dorota Brzezińska, Paul Bryant.

Łódź : Wydawnicwo Politechniki Łódzkiej, 2018.

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 187701


23. Drgania i stateczność kolumn z członami piezoelektrycznymi poddanych obciążeniu swoistemu / Krzysztof Sokół ; Politechnika Częstochowska.

Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2018

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 187702


24. Dom dla studenta : projektowanie architektoniczne wnętrz pokoju w akademiku / Eugenia Agranowicz-Ponomariowa, Aleksandra Mazanik, Andrzej Tokajuk, Jadwiga C. Żarnowiecka = Dom dlâ studenta : arhitekturnoe proektirovanie žiloj komnaty obŝežitiâ / Evgeniâ Agranovič-Ponomareva, Aleksandra Mazanik, Andžej Tokaûk, Âdviga C. Žarnovecka.

Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 187690


25. Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe / Mieczysław Kaczorowski, Anna Krzyńska.

Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2017.

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 187772


26. Wentylacja / Henryk Grzegorz Sabiniak.

Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017.

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 187756


27. Absolwenci Politechniki Gdańskiej i ich osiągnięcia w dziedzinie architektury i budownictwa / Szczepan Gapiński ; współpraca Barbara Ząbczyk-Chmielewska, Krzysztof Krzempek ; tłumaczenia Grażyna Jaśkiewicz.

Gdańsk ; Warszawa : Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 187600


28. Przykłady obliczeń płaskich stropów. \n Z. 3 / Tadeusz Urban, Michał Gołdyn.

Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017.

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 187601


29. Dane tekstowe.

Warszawa : Zarząd Główny PZITB, 2018.

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 187602


30. 100 lat Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1915-2015) : nauczyciele : praca zbiorowa / Katarzyna Dankiewicz, Jadwiga Roguska, Iwona Szustakiewicz, Paweł Wąsowski, Stefan Wrona ; pod redakcją naukową Jadwigi Roguskiej i Stefana Wrony ; Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.

Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2017.

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 187612


31. Systemy klimatyzacji o zmiennej ilości powietrza z indukcyjnymi regulatorami przepływu / Maria Hurnik.

Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2018.

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 187609


32. Vincent van Gogh : człowiek i artysta / Agnieszka Kijas.

Warszawa : Wydawnictwo SBM, 2018.

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 187598


33. Efektywność ekonomiczna i energetyczna w budownictwie jednorodzinnym / Jan Danielewicz.

Wrocław : Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2018.

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 187615


34. Wybrane zagadnienia zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu w budynkach / Jerzy Mikulik.

Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018.

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 187614


35. Ocena mikroklimatu w pomieszczeniach muzealnych w warunkach zmiennych obciążeń wewnętrznych i zewnętrznych / Joanna Ferdyn-Grygierek.

Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2018.

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 187634


36. Ujęcie aktualnych problemów budownictwa : prace naukowe doktorantów : praca zbiorowa / pod redakcją Karoliny Knapik i Krzysztofa Gromysza.

Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2018.

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 187633


37. Łódź U Like 2015/2016 : 7/8. Ogólnopolskie seminarium naukowe studentów architektury : zobaczyć, dotknąć, doświadczyć, przeżyć, opowiedzieć / Politechnika Łódzka. Instytut Architektury i Urbanistyki.

Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017.

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 187629


38. Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji / Adam Baryłka.

Warszawa : Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, 2018.

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 187631


39. Użytkowe betony konstrukcyjne : modele kształtowania struktury i właściwości / Aleksander Świtoński.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2018.

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 187592


40. Urbanistyka "a la française" : tysiąc lat doświadczeń i europejskich innowacji - dopełnienie obrazu. \n T. 3, \p Od wielkiej rewolucji po nowe tysiąclecie. Wiek XX, laboratorium urbanistyki nowoczesnej / Mirosław Wiśniewski, Weronika Wiśniewska.

Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Univers

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 187679


41. Doors & windows : wystawa fotograficzna : prof. Petro Rychkov; Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Konserwacji Zabytków 28/10/2016 - 18/11/2016 / Petro Rychkov.

Lublin : Politechnika Lubelska, 2016.

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 187792


42. Prace stolarskie : meblarstwo artystyczne, toczenie, markieteria, renowacja / [tekst Vicenç Gibert, Josep López, Eva Pascual ; tłumaczenie Aleksandra Kuraszkiewicz].

Warszawa : Wydawnictwo Arkady, copyright 2018.

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 187671


43. Systemy oddymiania budynków : wentylacja / Bogdan Mizieliński.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Sygn: 187748


 

KATALOG E-CZYTELNIA NORMY/PATENTY PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW PL
BIBLIOTEKA CYFROWA INFONANET WYSTAWY WIRTUALNE WYDAWNICTWO PL

Strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Ciasteczka pozawiają utrzymać sesję Użytkownika komunikatora oraz umożliwiają nam tworzenie anonimowych statystyk ilości odsłon oraz sposobu korzystania z zasobów. Dzięki nim możemy podnosić jakość serwisu.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies w pamięci swojego urządzenia zmień ustawienia przeglądarki. Jeśli nie blokujesz ciasteczek wyrażasz tym samym zgodę na ich używanie i zapisywanie.
Więcej informacji na temat ciasteczek